Contact

Adresa si email

SC IASICON SA
B-dul Tudor Vladimirescu nr. 45 A bl B1 parter, etajul 1.
Iasi 700305, Romania
Tel: 0232 215 495
Tel: 0232 208 601
Fax: 0232 215 785
Fax: 0232 215 496

Birouri
office@iasicon.ro
Departamentul de marketing
marketing@iasicon.ro
Contabilitate
contabilitate@iasicon.ro
Aprovizionare
aprovizionare@iasicon.ro
Departamentul de productie
productie@iasicon.ro

Formular de contact